Välkomna till Gräppås Matchspel i samarbete med AC-GOLF och PING!

Inbjudan / Information

Nu drar vi igång matchspel på Gräppås GK för andra året i samarbete med AC-Golf och PING.
Observera att det gjorts lite ändringar i tävlingsbestämmelserna inför säsongen 2024.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingarna vänder sig till samtliga spelare med hcp +8,0 – 54,0.
Tävlingen spelas enligt ” Regler för Golfspel 2023”, Spel och Tävlingshandboken, kap 1
samt klubbens tävlingsbestämmelser, lokala och eventuella tillfälliga lokala regler.
Dessa finns publicerade på www.grappasgk.se, på anslagstavlan i klubbhuset samt på
anslagstavlan på tävlingsboden.

Spelform: Matchspel, 1 klass
Max antal deltagare 48, uppdelade i pooler om 4 spelare
Minimum deltagare 24, uppdelade i pooler som ovan.
Standardtee för herrar 56 och damer 45.
Val av tee tillåts enligt ”Val av tee i Hcp-tävling”.
För att genomföra matchspelet krävs minst 24 anmälda.

Spelintervaller: Grundomgång 16 maj-30 juni
Mellanomgång 1 juli – 31 augusti
Semifinal och final 1 september – 25 september

Anmälan: Anmälan kan göras på MinGolf eller på golfterminalen
eller i receptionen.

Anmälan senast 10 maj kl 17.00.
Genom att anmäla dig till tävling accepterar du att ditt namn
får publiceras på webben.

Överanmälan: Princip vid överanmälan: Anmälningsordning.

Anmälningsavgift: Tävlingsavgiften är 250:- och skall betalas före start.
Betalningen görs på nätet i samband med anmälan.
Det är dock möjligt att betala i receptionen.

Återbud: Återbud efter anmälningstidens utgång skall lämnas till
tävlingsledningen eller receptionen.
Återbud befriar ej från betalning av avgiften.
Inlottad i pool som inte kan spela sin match/matcher inom
spelintervalltiden lämnar walkover och förlorar därmed matchen.

Startlista: Presentation av poolerna publiceras senast 15 maj kl. 17:00 på
anslagstavlan i entrén och på www.grappasgk.se under
rubriken Tävla.

Resultat: Efter varje match rapporterar vinnaren resultatet via mail till
tävlingsledningen så snart som möjligt.
Vinnaren i poolen blir den med mest poäng. Skulle två spelare hamna
på samma poäng gäller i första hand inbördes möte. Skulle fler än två
få samma poäng vinner den som har högst ”hålkvot”, dvs den som har
vunnit tidigast i sina ronder. Har en spelare vunnit med 3/2 har den
spelaren bättre ”kvot” än den som vunnit med 2/1. Vid WO och DNF
erhåller vinnaren 2 ”kvotpoäng”.
Skulle det fortfarande vara lika vinner den som har lägst hcp.

Resultatlistor: Resultatlista anslås efter varje delomgång på anslagstavlan i entrén
och på www.grappasgk.se under rubriken Tävla.

Priser: Pingklubbor till placering 1-3.
AC-GOLF hjälper till med costum fittning så att klubban verkligen
passar pristagaren
Prisutdelning sker efter att final och semifinalmatcherna är
färdigspelade.

Tävlingsledare: Thore Jonason, thore@jonason.com

VÄLKOMNA

Matchspel Gräppås GK 2024

48 spelare delas in efter hcp i 12 pooler, alltså 4 spelare i varje pool.
1 klass, alla med officiellt hcp kan vara med, men högsta spelhandicap är 36.
Alla möter alla i poolen, dvs det blir 3 matcher.
Vinst i matchen ger 2 poäng.
Match som slutar lika ger 1 poäng till spelarna.
Förloraren får 0 poäng.
Varje rond spelas maximalt över 18 hål.

Efter varje match rapporterar vinnaren via mail till tävlingsledaren.
Vem han eller hon mötte och resultatet exempelvis 3/2. Samt aktuellt hcp vid speltillfället.
3/2 i detta fallet betyder att vinnaren ledde med 3 hål när det var 2 hål kvar.
Skulle det vara lika inför sista hålet och någon vinner blir det 1/0.

Vinnaren i varje pool blir den med mest poäng, skulle fler hamna på samma poäng gäller
inbördes möte. Skulle fler än två få samma poäng vinner den som har högst ”hålkvot”, dvs den
som har vunnit tidigast i sina matcher. Har en spelare vunnit med 3/2 har den spelaren bättre
”hålkvot” än den som vunnit med 2/1. Vid WO och DNF erhåller vinnaren 2 ”kvotpoäng”.
Skulle det fortfarande vara lika vinner den med lägst hcp vid speltillfället.

Vinnarna från grundomgången placeras i fyra pooler efter hcp.
Här blir det 3 spelare i varje pool och alla möter alla enligt grundomgången.

Kvar blir nu 4 spelare som skall göra upp om prisbordet.
Närmast hcp möter varandra där vinnarna spelar final och förlorarna möts i match om tredje pris.
Vid lika resultat efter 18 hål avgörs matchen med sudden death.

Thore Jonason, thore@jonason.com

Matchspel

Matchspel är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje hål, där det gäller att
spela hålet på färre antal slag netto än motspelaren.
Varje hål vinns, delas eller förloras.

Vi spelar match med handicap vilket innebär att spelaren med den högre handicapen erhåller hela
skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar
därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande
följd. Notera gärna på scorekortet på vilka hål som slagen faller ut.

Exempel: Spelare A har spelhandicap 20 och spelare B har spelhandicap 15. Spelare B spelar då
på 0 i spelhandicap och spelare A har 5 slag tillgodo vilka placeras på hål med index/hcp 1 – 5.
På vår bana blir det då på hål nr 6, 12, 7, 15 och 2.

Spelarna skall löpande notera ställningen i matchen. Matchen är slut när antalet återstående hål
att spela är färre än antalet hål som den ledande sidan är upp, t ex 2 upp och 1 återstående hål
vilket anges som 2/1.

Den spelare som vinner ett hål tar honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behåller den
spelare honnören som hade den på föregående hål. I matchspel är det alltid den spelare som
ligger längst ifrån hål som börjar. Alltså inte ”ready golf” beroende på att detta är en del av
taktiken i matchspel.

Den allmänna plikten i matchspel för brott mot en golfregel är förlust av hålet.

Thore Jonason, thore@jonason.com

Pooler / Resultat

Information kommer