Styrelse / Revisorer / Valberedning

Tomas Svensson

Tomas Svensson

Ordförande
Erika Schönborg

Erika Schönborg

Vice ordförande / Kassör
Linn Feldt

Linn Feldt

Sekreterare
Ingalill Schnell

Ingalill Schnell

Ledamot
Ingela Eriksson Settergren

Ingela Eriksson Settergren

Miljö/arbetsmiljö
Lukas Axén

Lukas Axén

Idrott och hälsa
Peter Hörnstein

Peter Hörnstein

Bana
Peter Gentzel

Peter Gentzel

Ledamot

Revisorer

Christian Jonasson

BDO

Andreas Stolt

BDO

Valberedning

Claes-Göran Gunnarsson

Inga-Lill Jedenberg

Ordförande

Dan Morehed