HerrGolf 2024

Välkomna att spela HerrGolf 2024!

Herrgolfen spelas på onsdagar från 8 maj till 4 september, reserverade starttider mellan 10.00 och 10.50 (Lottad del) samt mellan 14:00 och 17:10. Givetvis kan man spela när som helst under onsdagarna, dock måste markören också delta i herrgolfen. Inga reserverade tider under juli månad, under golfveckan är det ingen herrgolf.

– Anmälan till herrgolfen görs via Min Golf (glöm ej boka tid som vanligt, inte ni som spelar Lottad)

– Automatisk reglering av handicap.

– Av herrgolfens 17 deltävlingar räknas era 15 bästa placeringspoäng till finalkvalificeringen.

– I år är startavgiften 80 kr som betalas på nätet i samband med anmälan, detta är obligatoriskt.

– Scorekort hämtas, alternativt skrivs ut via terminalen i klubbhusets entré, scorekorten ska inte stämplas.
Scorekort förs av markör och signeras av spelare och markör enl. regel 3.3b.

– Scorekort lämnas signerat efter spel i avsedd brevlåda i herrarnas omklädningsrum.

– Alla spelar från samma tee varje vecka. Sex veckor vardera från tee 45, 51 och 5 veckor från tee 56. Vi startar från tee 45.

-Spelar man VSOP så tänk på att spela från den tee veckans tävling spelas från, finns ingen koppling mellan anmälan och tidbokning. Spel från fel tee= diskvalificeringen.

-För att spela Lottad tävling anmäler man sig till HerrGolf Lottad 2024/xx
sista anmälningstid 12:00 måndag före tävling, startlista tisdag 17:00

För att delta i herrgolfen gäller starttider mellan 08.00 och 17:10.
Finalen spelas lördagen den 14 september

Se statuterna för övrigt regelverk

Välkomna

/Herrkommittén

Herrkommitténs Medlemmar

Dan Tapper
Ordförande

Peter Grafström
Ledamot

Ingvar Andersson
Ledamot

Frank Hansson
Ledamot

Bo Lönner
Ledamot

Thore Jonasson
Ledamot

John Skoglund
Ledamot

Michael Lundström
Ledamot

För kontaktinfo. sök i Medlemsmatrikeln

Statuter HerrGolf

– Herrgolfen spelas under onsdagar mellan 08:00 och 17:00 som VSOP (Valfri Start Och Partner) Eller Lottad mellan 10:00 och 10:50.
– Herrgolfen är en öppen tävling för herrar som fyller 18 år under året och äldre.
– Tävlingen spelas enligt ”regler för Golfspel” samt de lokala regler som klubben anslår på anslagstavlan. Med andra ord så är avståndsmätare tillåtna i enlighet med lokal regel 10.
– Tävlingen kan bara avbrytas av Banchef eller ansvarig tävlingsledare. Vem som är ansvarig tävlingsledare respektive vecka finns på anslagstavlan i herrarnas omklädningsrum. Alla som startat tidigare under dagen, eller där rundan pågår får tillgodoräkna sig deltagarpoängen. Startavgiften återbetalas ej !
– Herrgolfen är en handicapgrundande tävling.

– Tävlingen indelas i 3 klasser:

– Klass A +9,0 – 13,2

– Klass B 13,3 – 20,3

– Klass C 20,4 – 54,0

– Spelare med högre hcp än 36 spelar från angiven tee och med hcp 36,0.
– Alla spelar från samma tee varje vecka. Rullande schema från tee 45, 51 och 56.
– Såväl spelare som markör måste delta i herrgolfen.
– Spelformen är slaggolf om inget annat anges.
– Startavgiften är 80 kronor. Som betalas på nätet i samband med anmälan, detta är obligatoriskt.
– Efter tävling lämnas komplett ifyllda scorekort i brevlådan i herrarnas omklädningsrum.
– Tävlingsledning äger full rätt att diskvalificera spelare vars kort inte är komplett ifyllda och signerade. Även spelare som ej tävlingsanmält sig kommer att diskvalificeras. Vid diskvalificering återbetalas startavgiften ej .
– Varje deltagare erhåller 1 deltagarpoäng för varje onsdag han spelar.
– Utöver deltagarpoäng utdelas även placeringspoäng för de 12 bäst placerade herrar i respektive klass:

– 1:a plats ger 15 poäng.

– 2:a plats ger 12 poäng

– 3:de plats 10 poäng o.s.v ned till 12:e plats som ger 1 poäng. Se Poängmall HerrGolf.

– OBS! Hio under tävling i HerrGolf belönas med ett presentkort på 1000 kr i restaurangen.

– Omgångens resultat på MinGolf, sammandrag på ”Resultat HerrGolf”.
– Vid lika resultat gäller SHCP, sedan matematiska metoden.
– Första, andra och tredje priset för veckans tävling i respektive klass, finns för avhämtning i receptionen påföljande onsdag.
– Kvalificering till final: De tolv som efter sista tävlingsdagen placerat sig främst i respektive klass, samt de med samma resultat som placering nummer tolv. Spelare kvalificerar sig till final i den klass som de avslutar säsongen i.
– Anmälan till finaldagen: Om du är en av de lyckliga som tagit sig till final, anmäler du dig på uppsatt anmälningslista i receptionen.
– Anmälningslistan finns på plats senast kl 18:00 fredagen i veckan innan Finalen.

Poängmall HerrGolf

PlaceringPlacerings PoängDeltagare PoängTotalt Poäng
115116
212113
310111
49110
5819
6718
PlaceringPlacerings PoängDeltagare PoängTotalt Poäng
7617
8516
9415
10314
11213
12112
PlaceringPlacerings PoängDeltagare PoängTotalt Poäng
1311
1411
1511
1611
1711
osv11

Aktiviteter och tävlingar