TÄVLING

Tävlingskommitténs uppdrag inom idrott

Uppdrag

Tävlingskommittén ansvarar för att planera och genomföra klubbens tävlingsverksamhet utöver klubbens kategorigolf samt för de tävlingar som tilldelas från GGF/SGF, undantaget junior-och elittävlingar som hanteras av JK.

Ekonomi

Tävlingskommittén lämnar årligen in ett budgetförslag med förväntade intäkter och kostnader.

Verksamhetsplan 2024

Beskrivning av nuläge

TK består i nuläget av dess ordförande och 8 ledamöter. 3 av ledamöterna har annonserat att de inte kommer att fortsätta säsongen 2024. Till hjälp vid planering och uppföljning av tävlingsprogrammet finns representanter från Dam-, Herr-, Senior- och Junior/Elitkommittéerna.

Dessutom finns ett 14-tal tävlingsledare/funktionärer som har lång erfarenhet av golf och golftävlingar. Deras hcp ligger mellan 10–36. De flesta är i ålderskategorin 65+.

TK anordnar klubbtävlingar under maj-augusti månad. Vår ambition är att erbjuda tävlingar som skall passa så många som möjligt, både damer och herrar, äldre och yngre och som skall upplevas trivsamma oavsett hcp.

2023 hade vi 617 startande i dessa tävlingar. Deltagarna i klubbtävlingarna är ganska jämnt fördelade i de olika hcp-klasserna men åldersmässigt är det en övervikt för de äldre spelarna. Våra yngre medlemmar och de med lägst hcp finner säkert andra tävlingar som passar bättre.

Samtliga klubbtävlingar har haft egna tävlingsbestämmelser som skrivits i enlighet med Gräppås GK:s generella Tävlingsbestämmelser.

Enligt 2023 Aktivitetsplan har vi arbetat med att höja kompetensnivån inom kommittén. 3 av ledamöterna har verkat som Distriktsdomare/assistent, 3 har verkat som tävlingsledare. Inom kommittén, och vi har även bjudit in deltagare från andra kommittéer, har vi utbildat varandra i GIT-systemet under flera tillfällen under vintern.

Den grupp tävlingsledare och tävlingsfunktionärer som har varit med under flera år har fortsatt även i år, och har fortsatt att förkovra sig inom tävling och det finns mycket kunskap i gruppen. Arbetet med att skaffa nya finns med under prioriterade områden.

I nuläget ligger TK på överskott i förhållande till budget.

Prioriterade områden och mål 2024

Under 2024 kommer TK fortsatt att arbeta mot att fastställa tävlingar enligt vår ambition att erbjuda attraktiva tävlingar för våra medlemmar. Vårt mål är att erbjuda varierande och trivsamma tävlingar som passar många och som både deltagarna och sponsorerna blir nöjda med. Om tävlingen blir populär kan vi få fullt startfält och därmed också öka våra intäkter.

På möte med TL/TK gruppen, samt representanter från TK presenterades några lösryckta förslag hur vi kunde få intressantare tävlingar i Golfweekenden samt på KM dagarna. Efter diskussion i gruppen bestämdes dock att vi skulle koncentrera oss på de tävlingar som är traditionella i vårt tävlingsprogram och arbeta mot att dessa är så attraktiva att många vill spela. Eventuellt ändra en av fyrbollstävlingarna på Golfweekenden till annan spelform, förslagsvis scramble och lägga in något roligt inslag i den individuella tävlingen ICA Supermarket.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att:

  • leta ledamöter till kommittén
  • försöka öka antalet tävlingsledare/funktionärer
  • erbjuda utbildning till alla intresserade i TK och TL/TF gruppen
  • samtliga tävlingar har max för tävlingen antal spelare
  • genomföra samtliga tävlingar på Gräppås GK i enlighet med klubbens Tävlingsbestämmelser/tävlingens specifika tävlingsbestämmelser

Aktivitetsplan 2024

Under 2024 planerar TK att arrangera minst 5 klubbtävlingar.  På våra klubbtävlingar kommer vi, som 2023, att ha manualer/tävlingsbestämmelser till alla tävlingarna. Vi kommer inte att försöka öka de tävlingar som ligger under TK, men ser en möjlighet att uppmuntra och samarbeta med de separata grupper inom klubben som vill ha egna tävlingar som inte kräver så många deltagare. Samarbetet kan vara i form av att dessa tävlingar ingår i de startförbud som TK i samarbete med kansli reserverar redan under mars månad.

Som tidigare år arrangeras KM för herrar och damer samt alla åldersklasser. Vi erbjuder 15 olika klasser att delta i.

I skrivande stund har vi inte fått information från GGF/SGF vilka tävlingar som kommer att läggas på Gräppås GK.

Samtliga kommittémedlemmar och representanter från övriga kommittéer kommer att kallas till första möte i höst när vi har fått alla tävlingar tilldelade från GGF/SGF. På programmet bör förslagsvis då finnas diskussion om hur de tävlingar som arrangeras på Gräppås GK kan göras intressantare för våra medlemmar.

Vi kommer att arrangera en informations/utbildningsdag som avslutas med golf för alla våra tävlingsfunktionärer och ledare.

För de tävlingsledare och funktionärer som önskar få en djupare/bredare kunskap i GIT kommer vi att erbjuda utbildning och workshops under vintern/våren.

Aktivt arbete med att hitta fler funktionärer fortsätter kontinuerligt under hela året.

Erbjudande om att delta i R&A Regelutbildning nivå 1 och 2 samt Tävlingsledarutbildning steg 1 och 2 i GGF:s regi kommer att erbjudas till alla kommittémedlemmar.

/TK, Edda Torisdottir 2023-09-16