Medlemsformer

Premiummedlem, 22 år eller äldre
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Premiummedlem erhåller greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar. Gäst till Premiummedlem erhåller 150:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla dagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Vardagsmedlem, 22 år eller äldre (begränsat antal)
I avgiften ingår obegränsat spel alla vardagar på båda banorna. Vid spel på helgdagar erläggs reducerad greenfee på 18-hålsbanan med 325:- (ord. greenfee 650:-) och reducerad greenfee på 9-hålsbanan med 130:- (ord. greenfee 260:-) alternativt gällande tävlingsgreenfee. Vardagsmedlem erhåller greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar på vardagar. Gäst till vardagsmedlem erhåller 150:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla vardagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Gräppås 9-hålsbana, 22 år eller äldre (begränsat antal)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på 9-hålsbanan. Vid spel på 18-hålsbanan erläggs reducerad greenfee 325:-, (ord. greenfee 650:-) alternativt gällande tävlingsgreenfee.
Ägande av spelrätt krävs.

Studerande, 22 år eller äldre
Erbjuds alla medlemmar som heltidsstuderar mot uppvisande av studieintyg. Obegränsat spel alla dagar på båda banorna.
Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior, 0-8 år (född 2016 eller senare)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior, 9-12 år (född 2012-2015)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior 13-21 år (född 2003-2011)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Punktmedlem Credits Small
I avgiften ingår medlemsavgift och 1200 punkter. Du kan spela minst 2 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingspel kan du använda dina punkter.

Punktmedlem Credits Medium
I avgiften ingår medlemsavgift och 2850 punkter. Du kan spela minst 5 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingsspel kan du använda dina punkter.

Punktmedlem Credits Large
I avgiften ingår medlemsavgift och 4450 punkter. Du kan spela minst 8 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingsspel kan du använda dina punkter.

Utträde
Medlem som önskar utträde kommande kalenderår skall skriftligen meddela detta till klubben senast 15 december innevarande år enligt stadgarna 4 kap 5 § Utträde.

Dispensansökan
Medlem som på grund av sjukdom är förhindrad att utöva golfspel under hela innevarande år har möjlighet att till styrelsen skriftligen ansöka om dispens från spel avgiften. Läkarintyg som styrker detta skall bifogas. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3 innevarande år, ansökningar som inkommer efter 31/3 och innan 30/6 kan enbart komma att gälla för årets sista halva. Ansökningar som inkommer efter 30/6 behandlas ej.

MedlemsformMedlemsavgiftSpelavgiftTotalt
Premium70065007200
Vardag70054506150
Gräppås Lilla70043005000
Studerande70032503950
Junior Premium 0-8 år1000100
Junior Premium 9-12 år7003001000
Junior Premium 13-21 år70015002200
Punktmedlem Credits Small70012001900
Punktmedlem Credits Medium70025003200
Punktmedlem Credits Large70037504450