Medlemsförsäkringar

Som medlem i Gräppås Golfklubb omfattas du, genom klubbens försäkring, av nedan försäkringar:

-Skadeanmälan Folksam Idrottsförsäkring för Svenska Golfförbundet
Folksam Idrottsförsäkring för medlemmar i Svenska golfförbundet omfattar en olycksfallsförsäkring samt en ansvarsförsäkring.
Olycksfall är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Ansvarsförsäkring är en försäkring för att reglera skador du orsakat på annan person eller annans egendom.

Anmäl skada via blanketten nedan om du som medlem i Svenska Golfförbundet:
– Orsakat en skada på annans egendom, ex. slagit en boll genom en ruta på en bil.
– Drabbats av ett olycksfall i samband med ditt golfande eller på väg till och från golfbanan.
Skadeanmälan (PDF)

-Skadeanmälan Årsavgiftsförsäkring
Använd blanketten nedan och skicka till angiven adress

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.
Försäkringen ersätter inte de fall där det ligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller
överansträngning bakom spelavbrottet. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada
är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta Provins för klargörande.

Skadeanmälan (PDF)

Kontakta Provins Insurance på 060-658 98 00 om du är osäker på vart du ska anmäla skadan.

Kontaktperson: Lasse Engström, Söderberg & Partners
Mobil: 070-597 98 99
E-post: lasse.r.engstrom@soderbergpartners.se