Aktuellt bokningsläge

Klicka på den tid du vill boka, du kommer då till inloggningen på Golf.se (MinGolf) logga in och du hamnar med automatik på Tidbokning med förval av det datum och den tid du valde. Glöm inte att logga ut från Golf.se när du är klar med bokningen.