Kommittéer

Mycket av Gräppås GK´s verksamhet bygger på ideellt arbete. Här presenteras de olika kommittéerna, dess medlemmar och verksamhet, samt aktiviteter.