Herrkommittén

Medlemmar i Herrkommittén 2023

Namn Funktion

Dan Tapper

Ordförande
Ingvar Andersson Ledamot
Peter Grafström Ledamot
Thore Jonasson Ledamot
Bo Lönner Ledamot
Frank Hansson Ledamot
John Skoglund Ledamot
Peter Hörnstein Ansvarig H40
   

Herrgolf

Välkomna att spela herrgolf 2023.

Herrgolfen spelas på onsdagar från 3 maj till 6 september, reserverade starttider mellan 10.00 och 10.50 (Lottad del) samt mellan 14:00 och 17:10. Givetvis kan man spela när som helst under onsdagarna, dock måste markören också delta i herrgolfen. Inga reserverade tider under juli månad, under golfveckan är det ingen herrgolf.

- Anmälan till herrgolfen görs Här eller på Min Golf (glöm ej boka tid som vanligt, inte ni som spelar Lottad)

- Automatisk reglering av handicap.

- Av herrgolfens 17 deltävlingar räknas era 15 bästa placeringspoäng till finalkvalificeringen.  

- I år är startavgiften 80 kr. Som betalas på nätet i samband med anmälan, detta är obligatoriskt.

- Scorekort hämtas, alternativt skrivs ut via terminalen, i klubbhusets entré, scorekorten ska inte stämplas.
Scorekort förs av markör och signeras av spelare och markör enl. regel 3.3b.

- Scorekort lämnas signerat efter spel i avsedd brevlåda i herrarnas omklädningsrum.

- Alla spelar från samma tee varje vecka. Sex veckor vardera från tee 45, 51 och 5 veckor från tee 56. Vi startar från tee 45. 

-Spelar man VSOP så tänk på att spela från den tee veckans tävling spelas från, finns ingen koppling mellan anmälan och tidbokning. Spel från fel tee= diskvalificeringen.

-För att spela Lottad tävling anmäler man sig till HerrGolf Lottad 2023/xx
sista anmälningstid 12:00 måndag före tävling, startlista tisdag 17:00

För att delta i herrgolfen gäller starttider mellan 08.00 och 17:10.
Finalen spelas lördagen den 16 september

Se statuterna för övrigt regelverk

 

Välkomna

Herrkommittén