Junior- och Elitkommittén

Erik Cornelius (ordförande)
Bror Andreasson
Jeanette Arvidsson
Johan Backlund
Jonas Aarne
Jonas Carlbom
Magnus Svensson
Martin Lindström
Mattias Sellman

samt våra tränare Anders, Sofia, Marcus och Anna

Kontakt: mejl eller tel. 070-368 54 60