Regel & HCP Kommittén

Medlemmar i Regel & HCP kommittén:

Namn: Funktion:
Manne Helgegren Ordförande
Leif Österholm Ledamot
Peter Johansson Ledamot

Har du frågor om regler och hcp, kontakta gärna oss i kommittén:
För kontaktinfo. sök i Medlemsmatrikeln

 

Regel- och HCP kommitténs uppgift är att:
Utveckla och förbättra regelkunskaperna för våra medlemmar. Vi hjälper gärna till med att arrangera regelutbildningar, fältvandring m.m. Vi ansvarar även för att banans markeringar är korrekt placerade. 
 

Distriktsdomare 
Gräppås Golfklubb har idag en Distriktsdomare, Manne Helgegren, som anlitas av GGF (Göteborgs Golfförbund) för att agera som tävlingsdomare inom distriktet.
Ta gärna kontakt via mail! Manne Helgegren