Medlemsformer

Premiummedlem, 22 år eller äldre
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Premiummedlem erhåller greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar. Gäst till Premiummedlem erhåller 100:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla dagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Vardagsmedlem, 22 år eller äldre (begränsat antal)
I avgiften ingår obegränsat spel alla vardagar på båda banorna. Vid spel på helgdagar erläggs reducerad greenfee på 18-hålsbanan med 290:- (ord. greenfee 580:-) och reducerad greenfee på 9-hålsbanan med 125:- (ord. greenfee 250:-) alternativt gällande tävlingsgreenfee. Vardagsmedlem erhåller greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar på vardagar. Gäst till vardagsmedlem erhåller 100:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla vardagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Gräppås Lilla, 22 år eller äldre (begränsat antal)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på 9-hålsbanan. Vid spel på 18-hålsbanan erläggs reducerad greenfee 290:-, (ord. greenfee 580:-) alternativt gällande tävlingsgreenfee.
Ägande av spelrätt krävs.

Studerande, 22 år eller äldre
Erbjuds alla medlemmar som heltidsstuderar mot uppvisande av studieintyg. Obegränsat spel alla dagar på båda banorna.
Ägande av spelrätt krävs ej. 

Junior, 0-8 år (född 2016 eller senare)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior, 9-12 år (född 2012-2015)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior 13-21 år (född 2004-2011)
I avgiften ingår obegränsat spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Punktmedlem Small
I avgiften ingår medlemsavgift och 1200 punkter. Du kan spela minst 2 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingspel kan du använda dina punkter.

Punktmedlem Medium
I avgiften ingår medlemsavgift och 2850 punkter. Du kan spela minst 5 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingsspel kan du använda dina punkter.

Punktmedlem Large
I avgiften ingår medlemsavgift och 4450 punkter. Du kan spela minst 8 st. 18 hålsrundor. Vid tävlingsspel kan du använda dina punkter.

Utträde
Medlem som önskar utträde kommande kalenderår skall skriftligen meddela detta till klubben senast 31/10 innevarande år enligt stadgarna 11§ Utträde.

Dispensansökan
Medlem som på grund av sjukdom är förhindrad att utöva golfspel under hela innevarande år har möjlighet att till styrelsen skriftligen ansöka om dispens från spelavgiften. Läkarintyg som styrker detta skall bifogas. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3 innevarande år, ansökningar som inkommer efter 31/3 och innan 30/6 kan enbart komma att gälla för årets sista halva. Ansökningar som inkommer efter 30/6 behandlas ej. 

Medlemsvillkor

Premium medlem, 22 år eller äldre
Fritt spel alla dagar på båda banorna. Som Premium medlem erhåller du greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar.
Gäst till Premium medlem erhåller 100:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla dagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Vardagsmedlem, 22 år eller äldre (begränsat antal)
Fritt spel alla vardagar på båda banorna. Vid spel på helger erläggs halv ordinarie greenfee alternativt gällande tävlingsgreenfee. Som vardagsmedlem erhåller du greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar på vardagar.
Gäst till vardagsmedlem erhåller 100:- rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan alla vardagar.
Ägande av spelrätt krävs.

Gräppås Lilla, 22 år eller äldre (begränsat antal)
Fritt spel alla dagar på 9-hålsbanan.
Vid spel på 18-hålsbanan erläggs halv ordinarie greenfee alternativt gällande tävlingsgreenfee.
Ägande av spelrätt krävs.

Studerande
Erbjuds alla medlemmar som heltidsstuderar mot uppvisande av studieintyg. Fritt spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.
Även Punktmedlemskap är ett alternativ för dig som studerar.

Junior, 0-12 år
Fritt spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Junior 13-21 år
Fritt spel alla dagar på båda banorna. Ägande av spelrätt krävs ej.

Punktmedlemskap
Punktmedlemskap erbjuds till nya medlemmar och det krävs inget ägande av spelrätt.

För befintliga medlemmar som äger en spelrätt och önskar byta till Punktmedlemskap kan så ske om spelrättsinnehavaren säljer/överlåter sin spelrätt till annan person som betalar sina avgifter för Premium seniormedlemskap eller Vardagsmedlemskap alternativt Gräppås Lilla medlemskap i mån av plats.
För medlem som träder ur klubben och återlämnar sin spelrätt till klubben inträder en karensperiod och nyteckning av Punktmedlemskap kan ske först 24 månader efter att utträdet har skett.

Punktmedlemskap tecknas för helt kalenderår och de punkter som eventuellt inte är förbrukade vid årets slut försvinner. Om Punktmedlemskapet inte sägs upp innan den 31/12 innevarande år löper det vidare som tidigare.Du kan köpa till nya punkter under året men inte byta mellan Small, Medium och Large under innevarande kalenderår.

Small    1000 kronor = 1000 punkter

Medium 1000 kronor = 1100 punkter

Large    1000 kronor = 1200 punkter