9-håls banan

Spelbar: 2005
Arkitekt: Anders Wistrand
Tee typ: Gräs
Banfakta: Parkbana
Greener: USGA
Slopad, med 3 par-4 hål och 6 par-3 hål
Par: 60