Bokningsregler

  • Bokning av starttider är öppnat för perioden 1/4-31/10. Tider på lördagar, söndagar och helgdagar mellan kl.9.10-10.50 under period 1/4-31/10 kan bokas först 14 dagar innan tidigast kl 18:00
  • Varje medlem tillåts 4 samtida bokningar
  • För att öka möjlighet till spontangolf finns under lördag, sön-/helgdag, varje hel timma (08.00-14.00), en tid som blir bokningsbar klockan 12.00 dagen innan
  • Eventuell avbokning måste ske senast 1 timma före starttid
  • Gäst debiteras full avgift vid NoShow, medlem förlorar sin rätt att boka under 14 dagar vid upprepad NoShow
  • Din starttid MÅSTE ankomstregistreras före start, ej ankomsregistrerad spelare kommer kontaktas via mail
  • Observera att din starttid kan flyttas 10 minuter