Uppdaterat drivingrangen

Utveckling på Gräppås GK ⛳️

Vi kan idag se resultatet av våran nya bolltvätt med tillhörande transportör👍. Med en ny bolltvätt kan vi nu säkra upp att ni får fina rangebollar att träna med.

Adam från Range Servent har installerat och gett oss instruktioner om hur vi ska sköta maskinen.

Mot framtiden och vidare⛳️

Banchef Anders